Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Als ondernemer (ZZP of DGA) bent u verantwoordelijk voor uw eigen inkomen. Voor ondernemers bestaat er geen sociaal vangnet ten tijde van ziekte of een ongeval. Indien u als ondernemer niet kan werken heeft u geen inkomen.

U kunt inkomenscontinuiteit waarborgen met een kwalitatief goede AOV.

Is een AOV zinvol voor mij?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder uw eigen financiële reserves, gezinssituatie, risicobereidheid, enz…. Wanneer u bijvoorbeeld vrij eenvoudig 3 tot 5 jaar arbeidsongeschiktheid zelf kunt opvangen, is het sluiten van een AOV niet direct noodzakelijk. Echter, bij arbeidsongeschiktheid van langere duur komen ook deze ondernemers uiteindelijk in de financiële problemen.

Tevens kunt u zich afvragen of u uw eigen vermogen volledig wenst op te eten, of dat u ten tijde van arbeidsongeschiktheid aanspraak wilt maken op het vermogen van de verzekeraar?

Wat betaal ik voor een uitgebreide AOV ?

De premiehoogte is afhankelijk van de keuzes die u zelf maakt, bijgestaan door een gecertificeerd adviseur. Voor de meest uitgebreide AOV bent u gemiddeld 2 tot 3 declarabele uren per maand aan het werk. Een relatief kleine investering voor een grote mate van financiële zekerheid.

Is zelf sparen niet beter?

Dit klinkt leuk echter slechts voor zeer weinig ondernemers weggelegd. Waarom: omdat het financieel niet realistisch is. Stel u bent 45 jaar met een inkomen van € 60.000,-. Uw vaste en variabele kosten zijn

€ 45.000,- p.j.

In theorie kunt u € 15.000 x 20 jaar =  € 300.000,- bij elkaar sparen (in het scenario waarbij zich géén arbeidsongeschiktheid voordoet). De daadwerkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid is  € 45.000 x 20 jaar =  €  900.000,-. Rekening houdende met inflatie is dat ruim 1 miljoen euro.

Maak deze rekensom eens voor u zelf, u zult zien dat zelf sparen geen optie is.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?

Absoluut. Voor zowel een ZZP’er als een DGA is de AOV-premie volledig fiscaal verrekenbaar. Dit betekent dat de belastingdienst tot 52% meebetaalt.

– De eventuele uitkering wordt betiteld als vervangend inkomen en wordt daarom regulier belast.

Kan ik extra kortingen krijgen?

Dit is zeker mogelijk. Bent u bijvoorbeeld aangesloten bij een beroeps- of branchevereniging? Grote kans dat zij collectieve arrangementen hebben ingericht voor hun leden. Kortingen kunnen in sommige gevallen oplopen tot 40%. Het loont dus absoluut de moeite om eens te informeren bij uw eigen vereniging.

Waarom zou ik gebruik maken van collectieve inkoopmantels?

De wet van de grote getallen! Hoe groter het aantal ondernemers binnen een mantel, des te meer verzekeraars bereid zijn om deze groep zowel qua premie als voorwaarden de beste deal te bieden.

Is een uitgebreide AOV duur?

Nee, voor slechts twee tot drie declarabele uren per maand kunt u een kwalitatief prima aov afsluiten.

Wat is een eigen risicoperiode?

Dit is de periode van arbeidsongeschiktheid waarover u geen uitkering vanuit de verzekeraar ontvangt, maar deze financiert vanuit uw eigen vermogen. U bepaalt zelf welke periode u voor eigen rekening neemt. Bij veel verzekeraars kunt u kiezen voor een periode oplopend van 14 dagen tot 2 jaar. Uiteraard is de premiehoogte afhankelijk van uw uiteindelijke keuze.

Welk verzekerd bedrag is passend voor mij?

De verzekeraars stellen een maximum aan de hoogte van het verzekerd bedrag. Over het algemeen genomen mag u niet meer dan 80% van uw gemiddeld inkomen (bruto) verzekeren. Samen met een adviseur brengt u uw vaste- en variabele lasten in kaart. Op basis van dit gegeven (en een eventueel aanvullend inkomen van uw partner), bepaalt u de gewenste hoogte van het verzekerd bedrag.

Kan ik mijn verzekerd bedrag tussentijds aanpassen?

Dit is geen probleem. Voorwaarde blijft dat u niet meer verzekert, dan u aan inkomen genereert. Verhoogt u met maximaal 10% per jaar, dan is een medisch waarborgen niet vereist. Ten tijde van verminderde inkomsten kunt u uiteraard ook het verzekerd bedrag verlagen, op die manier daalt ook de premie.

Heb ik als ondernemer recht op een wettelijke uitkering?

In principe niet, immers u bent verantwoordelijk voor uw eigen inkomen. Echter als ondernemer kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op de bijstand. Dit is echter slechts mogelijk voor ondernemers die:

– geen koopwoning bezitten;

– geen aanvullend inkomen van een partner hebben;

– geen substantieel eigen vermogen bezitten.

Heeft de verzekeraar een acceptatieplicht?

Nee, de verzekeraar hoeft u niet per definitie te accepteren. Bij de aanvraag van een AOV dient u altijd enkele medische vragen te beantwoorden. Afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van het gekozen verzekerd bedrag kan een keuring onderdeel uitmaken van het aanvraagtraject.

Kan ik mijn verzekering opschorten?

Dat kan zeker. Wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk geen opdracht kunt vinden of er een tijdje tussenuit wilt, kunt u de verzekering voor maximaal 1 jaar opschorten. U betaalt, afhankelijk van de verzekeraar, tussen de 15% en 25% van de jaarpremie. Gedurende de periode van opschorting heeft u geen dekking, maar na 1 jaar kunt u de AOV her-activeren zonder medisch waarborgen.

Welk arbeidongeschiktheidscriterium moet ik kiezen?

Het criterium dat de verzekeraar hanteert om de mate van uw arbeidsongeschiktheid vast te stellen is een cruciaal onderdeel van uw AOV . U heeft 3 keuzes:

– Beroepsarbeidsongeschiktheid u ontvangt een uitkering als u niet meer in staat bent uw eigen beroep uit te oefenen.

– Passende arbeid u ontvangt een uitkering als u uw beroep niet meer kunt uitvoeren waarbij ook gekeken zal worden of u geen andere werkzaamheden kunt uitvoeren die passend zijn bij uw opleiding en werkervaring.

– Gangbare arbeid hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden u medisch gezien nog kunt verrichten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uw opleiding, eventuele werkervaring en eigen beroep.

De kans op een uitkering neemt sterk af naarmate u kiest voor passende, danwel gangbare arbeid.

Een goede AOV is een verzekering die uw (gezins)inkomen veilig stelt. Ons advies is daarom om altijd te kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wat is indexering?

Een indexering is in veel gevallen te adviseren. U heeft hier echter nog een keuze te maken:

– samengestelde indexatie (verzekerd bedrag + uitkering)

– enkelvoudige indexatie (uitkering)

In het eerste geval worden zowel het verzekerd bedrag als de uitkering jaarlijks verhoogd met het CPI. In het tweede geval wordt uitsluitend de uitkering ieder jaar verhoogd met CPI.

Let op, bij de samengestelde indexatie stijgt zowel het verzekerd bedrag als de premie. Dit kan leiden tot onnodig hoge verzekerde bedragen en dito premie.

Is een AOV-contract flexibel?

Ja, maar dat hangt mede af van uw keuzes. Diverse verzekeraars proberen u nog altijd in langdurige vijfjarige contracten te stoppen. Bij een eventueel tussentijdse wijziging van tarieven en/of voorwaarden kunt u hiervan dus niet profiteren. Het is het ook mogelijk om te kiezen voor driejarige, of zelfs één-jarige contracten.

De pensioenleeftijd wordt verhoogd, loopt mijn uitkering ook langer door?

Als ondernemer heeft u niks te maken een wettelijke pensioenleeftijd. Immers u bent ondernemer en bepaald zelf wanneer u wenst te stoppen. De maximale eindleeftijd voor veel beroepsgroepen is nog altijd 65 jaar. Een eventuele uitkering sluit daarmee netjes aan op de AOW. De verzekeraars hebben nu afgesproken om de eindleeftijd mee te laten stijgen met de pensioenleeftijd. U heeft hierbij rekening te houden met:

– gaat de pensioenleeftijd omhoog en bent u arbeidsgeschikt, dan ontvangt u een verlengingsvoorstel van de verzekeraar.

– gaat de pensioenleeftijd omhoog en bent u arbeidsongeschikt, dan eindigt de uitkering op de dan gestelde eindleeftijd in uw polis.

Contact

offerte Vraag direct een offerte aan

mail Mail ons of scan uw polis

De omzetting was een verademing. Mijn dekking is aanzienlijk verbeterd, de voorwaarden zijn ruimer en het scheelde me ook nog heel wat Euro’s. Kortom, samenwerken met aovXL geeft mij een verzekerd gevoel!”
Lees meer

Léon Haver
Ik nam met de nodige scepsis contact met aovXL op … ’t zou wel weer zo’n vage club zijn, die me van alles zou proberen aan te smeren. ’t Tegendeel bleek waar. Daarnaast kwamen zij ook nog met een AOV op de proppen die niet alleen stukken goedkoper, maar ook nog eens veel beter is dan mijn oude verzekering
Yolanda Gastelaars