Naast persoonlijk advies om tot de juiste uitgangspunten van uw ao-verzekering te komen, is het ook mogelijk om uw ao-verzekering af te sluiten middels ‘execution only’.

Een Engelse uitdrukking wat letterlijk betekent: ‘alleen uitvoering’. Door Autoriteit Financiële Markten(AFM) beschreven als: “Vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en de financiële onderneming alleen orders uitvoert.”

Dit betekent, dat wij u niet van advies zullen voorzien bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. U geeft aan wat u wilt en wij regelen dat de ao-verzekering tot stand komt op basis van de op de door u bepaalde uitgangspunten. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid indien achteraf blijkt dat de door u gekozen en bepaalde uitgangspunten of productkeuze niet aansluit bij uw persoonlijke als financiële situatie.

Het afsluiten van de ao-verzekering via ‘execution only’ is goedkoper omdat wij geen tijd hoeven te besteden aan persoonlijke advisering. Hierdoor kunt u een aanzienlijke besparing realiseren en betaalt u ons slechts een eenmalige vergoeding van € 385,- voor het volledig afhandelen en/of oversluiten van uw ao-verzekering.

‘Execution only’ is voor de ondernemer die:

  • over kennis en ervaring beschikt op het gebied van ao-verzekeringen;
  • die reeds elders advies heeft ingewonnen;
  • goed inzicht heeft in zijn persoonlijke als financiële situatie;
  • op rationele gronden zijn eigen uitgangspunten voor verzekering kan bepalen;
  • goed inzicht heeft weet wat u wilt;
  • geen probleem verwacht bij de medische acceptatie.

Heeft u twijfels, dan kunt u wellicht beter advies vragen. U betaalt dan wat meer maar krijgt daar persoonlijk advies voor terug.

Contact

offerte Vraag direct een offerte aan

mail Mail ons of scan uw polis

De omzetting was een verademing. Mijn dekking is aanzienlijk verbeterd, de voorwaarden zijn ruimer en het scheelde me ook nog heel wat Euro’s. Kortom, samenwerken met aovXL geeft mij een verzekerd gevoel!”
Lees meer

Léon Haver
Ik nam met de nodige scepsis contact met aovXL op … ’t zou wel weer zo’n vage club zijn, die me van alles zou proberen aan te smeren. ’t Tegendeel bleek waar. Daarnaast kwamen zij ook nog met een AOV op de proppen die niet alleen stukken goedkoper, maar ook nog eens veel beter is dan mijn oude verzekering
Yolanda Gastelaars