Inhoud

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • Wat is het belang van een AOV?
 • Claimen op uw Arbeidsongeschiktheidsverzerkering
 • Voor wie is de AOV
 • De premie van de AOV is fiscaal aftrekbaar

1.De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een AOV is een verzekering voor zelfstandig ondernemers en biedt inkomenszekerheid bij ziekte of invaliditeit.

Het doel van de AOV is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en het inkomen van de ondernemer.

In geval van arbeidsongeschiktheid keert  de verzekeraar periodiek uit.

2.Wat is het belang van een AOV?

De overheid voorziet niet in een regeling voor zelfstandigen, ZZP’ers en DGA’s in geval van arbeidsongeschiktheid.

Zonder AOV heeft u volgens de wet recht op een bijstandsuitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.

Voordat u werkelijk in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, gelden wel de volgende voorwaarden:

 • Uw eigen vermogen/bezittingen (bijvoorbeeld uw huis) moet eerst volledig zijn opgebruikt voordat u recht heeft op een bijstandsuitkering;
 • Als uw partner een inkomen heeft dan wordt u gekort op uw bijstandsuitkering;
 • Heeft uw partner genoeg inkomen dan heeft u geen recht op een bijstandsuitkering;
 • Bent u alleenstaand, dan heeft u recht op maximaal 70% van het minimumloon.

Het is daarom belangrijk uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid veilig te stellen!

AovXldirect helpt u uw inkomen op een andere manier te garanderen. Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft dekking bij het onverhoopt arbeidsongeschikt worden.

Start met het de berekening van de AOV

3.Claimen op uw Arbeidsongeschiktheidsverzerkering 

Een AOV geeft financiële veiligheid bij het ondernemerschap. Wat AovXLdirect opvalt is dat het vaak onduidelijk is welke handelingen u moet ondernemen voor het claimen op uw AOV.

Daarom leggen wij in ‘wat doet u bij arbeidsongeschiktheid?’uit wat u dient te doen wanneer u claimt op uw AOV. U leest ook wat de verzekeraar doet wanneer u een claim heeft ingediend.

Lees in ‘wat doet u bij arbeidsongeschiktheid?’ hoe u een claim indient met gebruik van uw AOV

4.Voor wie is de AOV

De AOV biedt inkomenszekerheid voor de:

 • Zelfstandig ondernemer
 • Directeur-groot aandeelhouder (DGA)
 • Vrije beroepsbeoefenaar
 • Freelancer
 • ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel)

5.De premie van de AOV is fiscaal aftrekbaar

U kunt de premie voor de AOV fiscaal van de Inkomstenbelasting aftrekken, omdat de premie wordt erkend als ‘uitgaven voor inkomensbehouding’. Volgens de Wet Inkomstenbelasting van 2001 zijn de premies voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) fiscaal aftrekbaar in box 1.

Contact

offerte Vraag direct een offerte aan

mail Mail ons of scan uw polis

De omzetting was een verademing. Mijn dekking is aanzienlijk verbeterd, de voorwaarden zijn ruimer en het scheelde me ook nog heel wat Euro’s. Kortom, samenwerken met aovXL geeft mij een verzekerd gevoel!”
Lees meer

Léon Haver
Ik nam met de nodige scepsis contact met aovXL op … ’t zou wel weer zo’n vage club zijn, die me van alles zou proberen aan te smeren. ’t Tegendeel bleek waar. Daarnaast kwamen zij ook nog met een AOV op de proppen die niet alleen stukken goedkoper, maar ook nog eens veel beter is dan mijn oude verzekering
Yolanda Gastelaars